AVG-privacyverklaring

(voorlopige privacyverklaring i.v.m. persoons- en adresgegevens in het bestand van De Gouden Engel)

DE GOUDEN ENGEL

+ gebruikt uw naam en postadres om u één keer per jaar te informeren over het reisprogramma in het komende jaar;
+ gebruikt (indien gewenst) uw email-adres om u één keer per jaar te informeren over het reisprogramma in het komende jaar;
+ gebruikt uw naam en adres (eventueel uw email-adres) om u te informeren over een reis waarvoor u interesse hebt getoond;
+ maakt geen gebruik van computerprogramma's om uw vermoedelijke interesses te achterhalen;
+ = ingeval van reisopgave = gebruikt uw naam, postadres en email-adres om u voldoende te informeren over de op handen zijnde
reis;
+ zal uw gegevens - zonder uw uitdrukkelijke toestemming - nooit aan derden doorgeven;
+ slaat eventuele paspoortgegevens en -kopieën niet digitaal op en vernietigt deze na gebruik;
+ verwijdert op verzoek alle gegevens van de betreffende persoon uit haar bestand.